Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.

Spoed binnen kantooruren: 024-6632111, Toets 1
Spoed buiten kantooruren: 024-3523579

Afspraak maken: online
Of bel: 024-6632111

Title Image

Tarieven

Home  /  Tarieven

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2024


Voor op naam van de huisarts ingeschreven verzekerden:

Consult regulier korter dan 5 minuten €  6,11
Consult regulier vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten € 12,21
Consult regulier 20 minuten en langer € 24,43
Visite regulier korter dan 20 minuten € 18,32
Visite regulier 20 minuten en langer € 30,54
Vaccinatie regulier €  6,11


Voor incidentele en acute hulpverlening bij niet op naam van de huisarts ingeschreven verzekerden:

Consult passant korter dan 5 minuten € 17,96
Consult passant vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten € 35,91
Consult passant 20 minuten en langer € 71,83
Visite passant korter dan 20 minuten € 53,87
Visite passant 20 minuten en langer € 89,78
Vaccinatie passant € 17,96

 

 

 

 

 

 

 

 

In de meeste gevallen zal, indien verzekeringsgegevens bekend zijn, de rekening door de huisarts direct bij de zorgverzekeraar kunnen worden ingediend. Voor uitgebreide tariefinformatie zie de website van het NZA.

Medische zorg van de huisarts (ook die van de huisartsenpost) valt NIET onder het jaarlijks verplicht eigen risico zorgverzekering. Wordt u voor verder onderzoek doorverwezen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, laboratorium of heeft u medicijnen nodig, dan valt dit WEL onder het jaarlijks verplicht eigen risico.

Voor verrichtingen door doktersassistenten, uitgevoerd onder toezicht en/of verantwoordelijkheid van de de huisarts worden bovenstaande tarieven gehanteerd.

’s Avonds, ’s nachts, in het weekend en op algemeen erkende feestdagen worden tarieven in rekening gebracht door de Huisartsenpost Nijmegen: CHN

Wegblijftarief

Huisartsengroep Milbergen brengt een wegblijftarief in rekening, wanneer u zonder tijdig (d.w.z. uiterlijk 24 uur van tevoren) afzeggen niet verschijnt op een gemaakte afspraak. Lees hier o.a. onze beweegredenen waarom we besloten hebben hiertoe over te gaan.

Griepvaccinatie

Mensen die tot de risicogroep behoren en zich laten vaccineren op de datum, genoemd in de oproep die zij jaarlijks van Huisartsengroep Milbergen ontvangen, krijgen de griepprik volledig vergoed. Voor de kosten van een vrijwillige vaccinatie zie griepvaccinatie.

Betalingsvoorwaarden

Informatie over de betalingsvoorwaarden van Huisartsengroep Milbergen kunt u hier vinden.

Betaalgegevens en rekeningnummer (BIC en IBAN)

BIC en IBAN van Huisartsengroep Milbergen, Ooij zijn:
BIC : ABNANL2A
IBAN: NL41ABNA0453967000

Beperking aansprakelijkheid

In geval de huisarts de zorg overdag wegens eigen afwezigheid heeft overgedragen aan een andere huisarts, dan is deze waarnemer bij uitsluiting van de huisarts aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar handelen of nalaten bij het leveren van de zorg aan de patiënten van de huisarts.
In geval de huisarts de zorg gedurende de avond-, nacht- (van 17:00 uur tot 08:00 uur) en weekenden toevertrouwt aan een regionale huisartsendiensten-structuur, is deze bij uitsluiting van de huisarts aansprakelijk voor het handelen of nalaten door, vanuit of namens de huisartsendienstenstructuur bij het leveren van de genoemde zorg aan de patiënten van de huisarts.