Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.

Spoed binnen kantooruren: 024-6632111, Toets 1
Spoed buiten kantooruren: 024-3523579

Afspraak maken: online
Of bel: 024-6632111

Title Image

Missie en visie

Home  /  Missie en visie

Missie en Visie

Samen voor betere zorg

Missie

Huisartsenpraktijk Milbergen staat voor persoonlijke, laagdrempelige en kwalitatieve zorg aan alle mensen in ons mooie werkgebied, de Ooijpolder en omstreken waarbij samenwerking een belangrijke rol speelt. Wij staan ervoor dat iedereen zich thuis voelt binnen onze praktijk en hebben oog voor diversiteit.

Persoonlijke zorg

Als u een beroep doet op de zorg van een van onze praktijken willen we dat u zich gehoord voelt. Het is onze taak om goed te luisteren, begrip te tonen, uw persoonlijke verhaal te koppelen aan onze kennis, deskundigheid en ervaring om ziektebeelden te herkennen en te behandelen.

In een tijd waarin de wereld om ons heen drukker en hectischer wordt blijven de huisartsenpraktijken van Milbergen een veilige plek waar u ons kent en wij u. We proberen op de hoogte te zijn van uw persoonlijke omstandigheden, omdat die van invloed kunnen zijn op gezondheid, ziekte en genezing.

Laagdrempelige zorg

De huisartsenpraktijk is de plek waar u met alle vragen, problemen of klachten over ziekte en gezondheid terecht moet kunnen op een laagdrempelige manier. Daarbij staan met name uw wensen en behoeften centraal. Er kan een telefonisch advies worden gegeven, een antwoord gegeven worden op uw e-consult, een afspraak op het spreekuur gemaakt worden of er wordt zo nodig een visite afgelegd. Altijd wordt aan de hand van de klacht bepaald met hoeveel spoed dit medisch gezien moet gebeuren.

Kwalitatieve zorg

Patiënttevredenheid vinden we zeer belangrijk, maar bovenal staat bij ons de kwaliteit van zorg centraal: zorg gebaseerd op landelijke geaccepteerde wetenschappelijke richtlijnen en protocollen (o.a. NHG-standaarden). Hierbij hanteren we een holistische benadering, waarbij lichaam en geest als een geheel worden gezien. Wij beoefenen overigens alleen reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve/complementaire geneeskunde.

Samenwerking

Huisartsengroep Milbergen functioneert als een groepspraktijk binnen het geografische gegeven van 5 locaties. De respectvolle manier van samenwerken binnen onze huisartsengroep, tussen zowel de huisartsen als alle teamleden is heel belangrijk voor een fijn, stimulerend werkklimaat en voor uw vertrouwen.

Ook een goed samenwerkingsklimaat met partijen buiten de praktijk (apotheek, fysiotherapie, specialisten, etc.) die betrokken zijn bij uw zorg is noodzakelijk en heeft onze volste aandacht.

Visie

Huisartsengroep Milbergen staat voor persoonlijke, efficiënte en kwalitatieve zorg in een modern jasje. We gaan met onze tijd mee en daarom willen we als organisatie leren en blijven ontwikkelen.

Efficiënte zorg

We streven naar verantwoord inzetten van gemeenschapsgeld voor de gezondheidszorg. De huisartsenzorg kan hierin een grote rol spelen. Wij luisteren naar uw vraag en behoefte en we blijven ook kritisch kijken naar de zin en waarde van de zorg.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Huisartsengroep Milbergen vindt dat gezondheid iets is wat je gezamenlijk nastreeft. De patiënt staat centraal. De huisarts, de doktersassistente en de praktijkondersteuners fungeren als gids en zij verwachten dat u zich inzet voor uw gezondheid.

Ontwikkeling & vernieuwing

We zijn als organisatie bereid kritisch te kijken naar de manier waarop we zorg leveren. Continu houden wij aandacht voor verbeteringen en vernieuwingen van de zorg, maar ook voor het welzijn en de ontwikkeling van de medewerkers in ons team.

We dagen zowel u als de praktijkmedewerkers als partijen daarbuiten die betrokken zijn bij de zorg uit om mee te denken om samen de persoonlijke, laagdrempelige en kwalitatieve zorg naar een hoger niveau te brengen.

Zo blijven wij een moderne huisartsenpraktijk, waarbij ingespeeld wordt op ontwikkelingen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.