Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.

Spoed binnen kantooruren: 024-6632111, Toets 1
Spoed buiten kantooruren: 024-3523579

Afspraak maken: online
Of bel: 024-6632111

Title Image

Spoeddienst buiten de praktijkuren

Home  /  Spoeddienst buiten de praktijkuren

Spoeddienst buiten de praktijkuren

Spoedgevallen buiten de praktijkuren

Voor spoedgevallen doordeweeks tussen 17:00 en 08:00 uur, in het weekend en op erkende feestdagen, belt u het telefoonnummer van de huisartsen-spoedpost Nijmegen: 024-3523579.

Adres van de huisartsen-spoedpost Nijmegen

Huisartsen-spoedpost Nijmegen
Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ Nijmegen

Huisartsen-spoedpost Nijmegen is gevestigd op het Spoedplein bij het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis (CWZ). U kunt u melden bij de gecombineerde balie van de huisartsen-spoedpost en de spoedeisende hulp.

Met welke problemen kunt u terecht?

Met alle problemen waarvoor behandeling niet tot de volgende normale werkdag kan wachten. Daaronder vallen ook kleine hechtwonden en lichte ongevallen. 

Met welke problemen kunt u niet terecht?

Hinderlijke maar niet spoedeisende klachten, zoals een verstopt oor, kunnen wachten tot het normale spreekuur. Herhalingsrecepten voor niet zeer noodzakelijke medicijnen worden niet uitgeschreven.

Als u belt

Wilt u, als u belt, gebruikte medicijnen bij de hand houden en bij het vermoeden van koorts de temperatuur opnemen. 

Door wie wordt u geholpen?

U krijgt een speciaal daarvoor opgeleide doktersassistent aan de lijn. Zij kan op veel vragen een antwoord geven. Indien nodig overlegt ze met de op de post aanwezige huisarts of ze verbindt u met hem of haar door. Op de post is altijd een huisarts aanwezig en een andere huisarts rijdt visites. 

Wat te doen als u geen eigen vervoer heeft?

Als het vanuit medisch oogpunt verantwoord is om naar de huisartsendienst te komen, wordt erop gerekend dat u zelf uw vervoer regelt. 

Registratie

Als u belt worden alle noodzakelijke gegevens (in de computer) genoteerd. Uw eigen huisarts ontvangt direct een verslag van wat er is gebeurd. Alle gesprekken worden (tijdelijk) op band opgenomen. Dit om eventueel verkeerd verstaan van gegevens (uw adres bijvoorbeeld) achteraf te kunnen controleren. Verder ook om bij fouten of klachten de precieze gang van zaken te kunnen achterhalen. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De gang van zaken hierbij ligt vast in het privacyreglement van de huisartsen-spoedpost Nijmegen. Dit ligt ter inzage bij uw eigen huisarts. 

Uw huisartsdossier op de huisartsen-spoedpost

Het dossier van uw huisarts kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het beoordelen of behandelen van de klacht waarmee u naar de huisartsenpost gaat. Als u contact opneemt met de huisartsenpost wordt het dossier van uw eigen huisarts via de computer opgevraagd. Als u contact opneemt met de huisartsen-spoedpost wordt het dossier van uw eigen huisarts via de computer opgevraagd. Op de website van de huisartsen-spoedpost vindt u informatie over hun privacyprotocol. 

Meenemen bij uw bezoek aan de huisartsendienst

Neem tijdens een bezoek aan de huisartsen-spoedpost altijd uw ziekenfondskaart of verzekeringsbewijs mee. 

Klachten over de huisartsendienst

De huisartsen-spoedpost Nijmegen hecht er grote waarde aan om u zo goed mogelijk te helpen. Als u desondanks vindt dat u niet zorgvuldig geholpen bent door de artsen of assistenten van de huisartsen-spoedpost Nijmegen horen wij dat graag van u. U kunt uw klachten schriftelijk doorgeven aan uw eigen huisarts. Een vertrouwenspersoon van de huisartsen-spoedpost Nijmegen zal dan contact met u opnemen.